Általános szerződési feltételek

 

Távollévők közötti szerződés

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szerinti szerződés távollévők között jön létre. A Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, hogy az Ügyfél a jelen Általános Szerződés Feltételekben a Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatást megismerte, megértette és ezek ismeretében az ÁSZF alapján szerződést kíván kötni. Az ÁSZF meghatározza többek között a Felek jogait, az igénybe vehető szolgáltatások körét és ezek díját.

 

I. A szolgáltatás tárgya

A Sensa24 telemedicina Szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevétele önkéntes. A Szolgáltatásra vonatkozó szerződés a Medictrend Hungary Kft. (1141 Budapest, Mályva u. 33/B.) Szolgáltató és a Szolgáltatást megrendelő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) között jön létre. Cselekvőképtelen személyekre vonatkozóan a törvényes képviselő, a Szolgáltatás szempontjából korlátozottan cselekvőképes személyekre vonatkozóan az érintett a törvényes képviselője hozzájárulásával járhat el a Szolgáltatás igénybevétele során. A Szolgáltatás alanya, az igénybevétellel érintett személy (a továbbiakban: Igénybevevő) helyett más is megkötheti a szerződést, ez esetben az Ügyfél személye eltér az Igénybevevőétől, utóbbinak, illetve a nevében eljárni jogosultnak a kifejezett hozzájárulása szükséges a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötéséhez.

 

II. A Szolgáltatás

Az Igénybevevő vérnyomás, pulzus, szívritmus, vércukor, illetve testsúly értékeinek regisztrálása, az adatok gyűjtése, azokból havi rendszerességű riportok összeállítása és a következő hónap 2. napjáig történő megküldése az előre megadott e-mail címre, továbbá előre megadott határértékek túllépése esetén előre meghatározott módon figyelmeztető üzenetek küldése, intézkedések megtétele (a továbbiakban együtt: intézkedések) – a választott szolgáltatási csomagnak megfelelően e-mail, push, sms, illetve automata hangüzenet kiküldése az Igénybevevő által megadott kapcsolati személyeknek.

A Szolgáltatás nem minősül egészségügyi szolgáltatásnak, szakértői véleménynek, orvosi vizsgálat, orvos-beteg találkozás, illetve távkonzultáció hiányában diagnózis felállítása, terápiás döntés vagy javaslattétel, betegirányítás, beutalás, további vizsgálatokra javaslattétel nem történik. A Szolgáltatás csak a megfelelő tanúsítással rendelkező eszközök által mért adatokon alapuló, előzetesen meghatározott algoritmus szerinti tájékoztatás, illetve az észlelt adatok alapján az előzetesen meghatározott algoritmus szerinti intézkedéssorozat.

A Szolgáltatás nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, az az alapján felállított diagnózist, terápiás javaslatot, kezelési tervet és kontrollt. A Szolgáltatás keretében kizárólag az Igénybevevőnél mért értékek alapján, előre beállított szempontokat követve, automatikusan történik a riport elkészítése, az intézkedés.

 

III. A Szolgáltatás megrendelésének menete

A Szolgáltatás igénybe vétele a következő lépéseken keresztül lehetséges.

 1. Az Ügyfél a Szolgáltató sensa24.com oldalának „Vásárlás” aloldalára lépve megtekintheti az előfizetési csomagok és termékek listáját, kiválasztja a kívánt szolgáltatási csomagot és eszközt. A kiválasztott előfizetési csomagot és termék(ek)et a Kosárba gomb megnyomásával helyezheti kosarába. A „Kosár” aloldalon megtekinthetők a kiválasztott termékek és azok összesített ára.
 2. A „Pénztár” aloldalt kattintással elérve – az adatkezelési tájékoztató megismerésének és elfogadásának igazolása után – adhatók meg a regisztrációhoz, számlázáshoz, szállításhoz szükséges adatok. Amennyiben az Ügyfél személye eltér az Igénybevevőétől, utóbbinak is meg kell adni az adatait a regisztrációhoz a „Másnak vásárolok” opcionális részben, és meg kell ismernie, el kell fogadnia az adatkezelési tájékoztatót.
 3. Az Ügyfél igazolja, hogy megismerte és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.
 4. Az Ügyfél elfogadja az előfizetési díj havi rendszerességgel történő rendezésének módját.
 5. Az Ügyfél ezt követően a „Fizetés Barionnal” gomb megnyomásával automatikusan átnavigálásra kerül a Szolgáltató fizetési szolgáltatója, a Barion Payment Zrt. weboldalára, ahol elvégzi az előfizetési díj kiegyenlítéséhez szükséges lépéseket.
 6. A „Fizetek” gomb megnyomásával az Ügyfél visszairányításra kerül a Szolgáltató felületére, ahol az elvégzett tranzakció sikerességéről, illetve sikertelenségéről tájékoztatást kap.
 7. A Barion a sikeres fizetésről értesítő üzenetet küld, a Szolgáltató számlázási partnere, a Billzone pedig eljuttatja a számla letöltéséhez szükséges linket az Ügyfél által megadott e-mail címre.
 8. A Szolgáltató szintén az Ügyfél által megadott e-mail címre küldi el az Ügyfél számára generált jelszót, mellyel beléphet weboldalon a személyes fiókjába és a Szolgáltatás használatához fejlesztett alkalmazásba. A jelszó a Szolgáltató weboldalának „Profil részletek” menüpontja alatt változtatható meg. Az Ügyféltől eltérő Igénybevevő esetén utóbbi is kap a fentiek szerint saját e-mail címre belépési jelszót, mellyel adataihoz hozzáférhet.
 9. Sikeres fizetés és regisztráció után a szolgáltatás azonnal használható, a weboldalon megadott regisztrációs adatokkal az Ügyfél beléphet Andoid vagy IOS okostelefonjára letöltött Sensa24 alkalmazásba, valamint elvégezheti a megfelelő beállításokat a web.sensa24.com oldalon.

 

IV. Csomagváltás, előfizetett csomag lemondása

Az Ügyfél a megvásárolt csomagot bármikor, korlátozás nélkül lemondhatja a sensa24.com oldalon belépve az előfizetések menüpont alatt – figyelemmel a szerződés felmondásáról írtakra. A havidíjas csomagok lemondása után az előfizetett időszak lejártával ingyenes csomagunk szolgáltatásait használhatja a továbbiakban.

 

V. Díjak, díjfizetés

 1. A Szolgáltatás díját az ezen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező díjtáblázat tartalmazza.
 2. A Szolgáltatás díját előre, internetes kártyás fizetéssel kell rendezni a Szolgáltatás internetes felületén igénybe vehető alkalmazás segítségével. A Szolgáltató a teljesítést csak a díjfizetés igazolt megtörténtét követően kezdi meg. Az előfizetés ismétlődő, azaz mindaddig az előfizetett időszak lejártával a következő időszak díja rendezésre kerül, amíg az Ügyfél nem mondja le a szolgáltatást. A havidíj automatikus levonását Igénybevevő bármikor leállíthatja a Sensa24 online felületén belépve saját profiljába, az Előfizetések menüben kiválasztva előfizetői csomagját.
  Információ az előfizetési díjak beszedéséről:
  A Sensa24 oldalán az online fizetési tranzakciókat a Barion Payment Zrt. végzi.
  A havidíj beszedésekor az Ügyfél folyószámla kivonatán a terhelés mellett a Barion Payment Zrt. fog megjelenni.
 3. A díjak változásáról a Szolgáltató előzetesen, minimum 30 nappal az életbelépést megelőzően ad tájékoztatást honlapján, illetve az Ügyfél részére küldött e-mailben az ÁSZF módosítására vonatkozóan az ÁSZF-ben foglalt szabályok szerint.

 

VI. Hatály, elállás, szerződésszegés, a szerződés megszűnése

 1. A szerződés a Szolgáltatás Szolgáltató rendszerében történő megrendelésével jön létre. A szerződés teljesítésének helye Magyarország.A szerződés határozatlan időre szól, az adott előfizetési időszak végével – az Ügyfél által az időszak vége előtt bármikor, a Szolgáltató által legalább 8 nappal azt megelőzően az Ügyfélnek elektronikus levélben küldött nyilatkozatával – azt felmondhatja. A szerződés adott előfizetési időszak végével történő felmondásának minősül az Ügyfél vagy az Igénybevevő regisztrációjának törlése a Szolgáltató rendszeréből. Ez esetben az Ügyfél/Igénybevevő adatait a regisztráció törlése nyomán a Szolgáltató haladéktalanul törli, azonban a már előfizetett időszakra szóló díj nem jár vissza.
 2. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítást megelőző 15 nappal a Szolgáltató köteles a módosított ÁSZF tervezetét honlapján közzétenni és az Ügyfélnek erről e-mailben is tájékoztatást küldeni. Amennyiben az Ügyfél a megváltoztatott feltételeket nem fogadja el, jogosult a rendkívüli felmondás jogát gyakorolni. Ha az ÁSZF módosításának hatályba lépése után az Ügyfél továbbra is használja a Szolgáltatást, ezzel az ÁSZF módosított rendelkezéseit magára kötelezőnek ismeri el.
 3. Mivel a Szolgáltatás nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, tekintettel arra, hogy az Ügyfél a szerződéskötéskor beleegyezik a teljesítésbe, továbbá ezzel egyidejűleg nyilatkozik a távollévők között kötött szerződések esetében egyébként irányadó 14 napos elállási jogának elvesztéséről, az elállás joga a teljesítés megkezdésétől nem illeti meg. Az Ügyfél a fentiek szerint tudomásul veszi, hogy elállási jogát csak a Szolgáltató teljesítésének megkezdéséig gyakorolhatja. A Szolgáltató teljesítésének megkezdése a regisztráció feldolgozása. A Sensa24 rendszer használatához alkalmas eszköz vásárlása esetén az Ügyfelet megilleti a 14 napos elállási jog.
 4. Amennyiben 11 hónapig nem történik a Szolgáltatás keretében az Ügyfél/Igénybevevő részéről adatküldés vagy más interakció, a Szolgáltató figyelemfelhívást intéz az Ügyfélhez a Szolgáltatás megszüntetéséről. Ha a figyelemfelhívást követően, az utolsó interakciótól 12 hónap leteltéig továbbra sincs interakció, az Ügyfél (és az Igénybevevő) adatai törlésre kerülnek, az előfizetés a folyamatban lévő előfizetési időszak lejártával megszűnik.
 5. Rendkívüli felmondás joga illeti meg az Ügyfelet továbbá, amennyiben a Szolgáltató legalább 8 nap késedelembe esik a havi riport megküldésével. A Szolgáltatás megszűnik, amennyiben az Ügyfél az előfizetési időszak lejártáig nem fizeti meg az esedékes díjat, és azt a Szolgáltató felhívása ellenére sem rendezi legkésőbb további 48 órán belül. A díj megfizetésének – függetlenül az Ügyfél vagy harmadik személy ezzel kapcsolatos magatartásától, illetve esetleges mulasztásától – mindenkor a díj Szolgáltató számláján való jóváírása minősül.
 6. Az Ügyfél felmondással, rendkívüli felmondással kapcsolatos nyilatkozatait a Szolgáltató megrendelési felületének megfelelő menüpontjának kiválasztása után online vagy a Szolgáltatónak előre megadott címéről küldött elektronikus vagy postai levélben teheti meg.
 7. Az Ügyfél köteles az előző pontban foglalt módok valamelyikén haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót az Ügyféltől különböző Igénybevevő által a Szolgáltatásra vonatkozóan az Ügyfélnek adott meghatalmazás, illetve hozzájárulás visszavonásáról, ami a szerződés megszűnését eredményezi.
 8. Az Ügyfél a Szolgáltatás ingyenes verziójának használatára a következő eltérésekkel jogosult:
   • nincs díjfizetési kötelezettsége,
   • rendes felmondási jogát a regisztráció törlésével gyakorolhatja,
   • Szolgáltató a törvény által meg nem engedett felelősségkizárás és -korlátozás eseteit nem számítva minden felelősségét kizárja a Szolgáltatással kapcsolatban.

 

VII. Felelősségvállalás, felelősségkizárás

 1. A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt Szolgáltatást nyújtja az általa kínált kereteken belül az Ügyfél által választott szolgáltatási csomag szerint.
 2. A Szolgáltató a következők tekintetében vállal felelősséget:
  • A Szolgáltatás vállalt módon, határidőben, adattartalommal való nyújtása.
  • Az Ügyfél által megadott adatok alapján közölt riportok és intézkedések előre beállított algoritmusoknak való megfelelősége.
 3. A Szolgáltató a következők tekintetében kizárja felelősségét:
   • Az Ügyfél által hiányosan vagy tévesen megadott adatokból következően információhiányból (például rossz e-mail cím, telefonszám) fakadó igények.
   • Az internet-összeköttetés problémájából adódó késedelem, mulasztás.
   • A mérőeszköz vagy az applikáció nem megfelelő működéséből vagy használatából adathiány, adatmódosulás.
   • Az előre beállított határértékek megfelelősége. A 2. riasztási szint alapjául szolgáló határértéket a Szolgáltató az általa gondosan kiválasztott nemzetközi ajánlás alapján alakítja ki, de nem felel – ahogyan az első riasztási szint esetében sem – azért, ha a beállított határértékek és az azok alapján megtett vagy meg nem tett intézkedések nem megfelelően követik az Igénybevevő tényleges össz-szervezeti egészségi állapotát, egészségi kockázatait, egészségügyi ellátási szükségleteit, állapotváltozását, esetleges egészségkárosodását vagy annak veszélyét, ide értve az ezekből fakadó további következményeket.
   • A riportok tartalmával kapcsolatos kifogások, ide nem értve a számszaki vagy egyéb, a Szolgáltatóhoz beérkezett adatok és a riportok tartalma közötti eltéréseket vagy más, a Szolgáltatónak felróható hibákat.
   • A Szolgáltatás keretében kapott adatokkal, értékekkel és egyéb információk tartalmával kapcsolatos megelégedettség hiánya, azok Ügyfél vagy Igénybevevő elvárásaitól való eltérése, az azok által kiváltott lelki vagy egyéb reakciók.
   • A jogosulatlanul (így: más személlyel összefüggésbe hozhatóan, az érintett hozzájárulása nélkül) közölt adatok kezeléséből fakadó esetleges igények.
   • A közölt adatok és az igénybevevő számára más módon előállított információk, különösen: orvosi vizsgálatot követően közöltek közötti különbségekből adódó igények.
   • A szolgáltatásnyújtás 8 napnál rövidebb tartamú késedelme a Szolgáltató rendszerén kívül álló adatkapcsolati, adattovábbítási hiba (beleértve a mérőműszer meghibásodását) miatt.
   • A fizetési rendszer Szolgáltató érdekkörén kívül eső hibája miatt.

VIII. Adatvédelem

A Szolgáltató adatkezeléséről, adatvédelmi politikájáról külön adatvédelmi elvek rendelkeznek. A Szolgáltatás megrendelésének feltétele, hogy az Ügyfél és az Igénybevevő megismerje és elfogadja az adatvédelmi elveket, melyek itt (http://www.sensa24.com/adatkezelesi-tajekoztato) érhetők el.

Az Ügyfél jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy saját nevében vagy olyan személy nevében köti meg a szerződést, akinek a nevében jogosult a szerződést megkötni, saját adatait a valóságnak megfelelően adja meg, és csak olyan Igénybevevő – szintén a valóságnak megfelelő – adatait adja meg a Szolgáltatónak, aki ehhez kifejezetten hozzájárult.

 

IX. Szerzői jogok

A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatban minden szerzői, illetve a szellemi alkotásokhoz kapcsolatos jogot fenntart magának, és a Szolgáltatás keretében az Ügyfél, illetve az Igénybevevő rendelkezésére bocsátott számítógépes program, felület, applikáció, megoldás, védjegy felhasználásához kizárólag a Szolgáltatás igénybevétele céljából járul hozzá. Egyéb célú felhasználás csak a Szolgáltató előzetes, írásbeli (ideértve az elektronikus levelet is), kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

X. Panaszkezelés

 1. Az Ügyfél panaszával a megrendelési felület megfelelő menüpontjának kiválasztása után, illetve elektronikus és postai levélben fordulhat a Szolgáltatóhoz annak ÁSZF-ben megadott elérhetőségein.
 2. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató általi panasz- illetve hibakezeléssel elégedetlen, a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez is fordulhat illetve követelését az elévülési időn belül bíróság előtt is érvényesítheti.

Fogyasztóvédelmi panaszok esetében az illetékes hatóság:
Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
Levelezési cím: 1364. Budapest, Pf.: 144.
Ügyfélszolgálat címe: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Az Ügyfél jogosult békéltető testülethez fordulni, melynek elérhetősége:
Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

 

XI. Kapcsolattartás, elérhetőség

A Szolgáltató adatai és elérhetősége:

Cégnév: Medictrend Hungary Kft.
Székhely: 1141 Budapest, Mályva u. 33/B.
Cégjegyzékszám: 01-09-200887
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24783503-2-42
Weboldal: www.sensa24.com
E-mail cím: info@sensa24.com
Telefonszám: +36 30 860 8788
Képviselő neve: Dr. Szilvay Attila

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Medictrend Hungary Kft.
Cím: 1141 Budapest, Mályva u. 33/B.
E-mail cím: info@sensa24.com
Telefonszám: +36 30 860 8788

 

XII. Záró rendelkezések

Az ezen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései irányadók. Ezen szerződési feltételek változásai nem érintik a már megkötött szerződéseket.

A felek békés úton nem rendeződő jogvita esetére egybehangzóan alávetik magukat a magyar jogszabályoknak és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok joghatóságának.

1. Melléklet: Szolgáltatási csomagok és árak